tisdag 16 december 2014

Aerocrine! Hur kunde det gå så fel?

Aerocrine hade utåt sett ovanligt goda förutsättningarna för att gå från ett lovande förhoppningsbolag till ett lönsamt bolag. Majoriteten av aktierna ägs av stora majoritetsägare som Investor, danska Novo AS och Healthcap. Aerocrines produkt är en unik patentskyddad apparat för en effektivare medicinering inom den enorma astmamarknaden. Men försäljningen har trots detta inte kommit igång och bolaget blöder pengar. Nu hoppar representanter för storägarna i styrelsen av det sjunkande skeppet och ytterligare en nyemission i den oändliga raden har redan proklamerats. En stor anledning till att Aerocrine misslyckats är att man själv valt att marknadsföra apparaterna istället för att gå ihop med en stor kapitalstark samarbetspartner. Utan tillräckligt med muskelkapital för en effektiv försäljning och marknadsföring spelar det tyvärr ingen roll hur bra apparaten än månde vara. Aerocrines VD Scott Mayers har inte heller gjort någon glad. Åtminstone inte aktieägarna. Sedan årsskiftet har kursen gått ner 82 procent och enbart idag summeras ett kursras på över 20 procent. Ridå ner!