torsdag 14 juni 2012

Börsen kraschar!

Börsen går för tillfället bara åt enda håll. Ner! På Dagens Industris börschat Börssnack har olyckskorparna tagit över helt. Ständigt kraxas det om att Eurons undergång är nära. "USA konkurs är snart här". "Nu är det läge att bygga en bombsäker bunker preparerad med konserver." Även om olyckskorparna överdriver och talar för egen sak. Troligtvis nedsmetade med bear-certifikat kan ingen säga att läget ser ljut ut på börsen. Sydeuropa är på god väg att sänka hela världsekonomin och med den Stockholmsbörsen. Exempelvis har Grekland haft händerna i syltburken allt för länge och vägrar att göra rätt för sig. Spanien är konkursmässig med massarbetslöshet och punkterad bostadsbubbla. Italien är inte i nämnbart bättre form. Portugal likaså. Men fotboll är sydeuropeerna däremot betydligt bättre på. I fotbolls-EM  just nu briljerar både Italien, Spanien och Portugal. Desto sämre går det för Sverige.
Svedala får internationella klappar på huvudet för sina goda statsfinanser. Fotbollskunnandet är det dock för närvarande inte mycket med.

onsdag 30 maj 2012

Sobi succe eller flopp?

Andra halvåret i år avslöjas om Sobis  nya preparat mot blödarsjuka i fas 3 blir blir en framgång eller ett misslyckande. Vid ett lyckat  resultat kommer aktiekursen att rusa likt en dopad tjur medan motsatsen naturligtvis sker om studien misslyckas. Men en lika grym kurs- slakt som skedde i biotech-bolagen Diamyd och Karo Bio lär knappast ske om studien fallerar. Anledningen är att Sobi har flera ben att stå på med både läkemedelstillverkning och försäljning av läkemedel för sällsynta sjukdomar. Dessutom har Sobi till skillnad från övriga biotech-bolag på Stockholmsbörsen ett positivt kassaflöde och stabila finanser. Oavsett vad andra halvåret 2012 kommer resultatet.
måndag 27 februari 2012

Ledningar som fabulerar!

Biotech-bolaget Epicept är ett utmärkt exempel. I åratal har Epicepts VD Jack Talley entonigt upprepat
att snart ska deras läkemedel Ceplene mot blodcancersjukdomen AML börja ge betydande royalty i EU.
Snart, mycket snart ska Epicepts ingå ett lukrativt avtal med Big Pharma angående Epicepts smärtkräm AmiKet.
Men ingenting har hänt förutom att Epicepts aktiekurs nått nya bottennoteringar och att Epicepts ledning beslutat om ytterliggare riktade aktieemissioner som ständigt spätt ut värdet för befintliga aktieägare.
Men den 24 januari i år händer något ytterst sällsynt i Epicepts historia. I en intervju med nyhetsbyrån Direkt börjar plötsligt Jack Talley prata sanning istället för att som vanligt måla upp rosa drömmar om guld och gröna skogar för aktieägarna. Nu säger han plötsligt att han inte ser något större värde för Ceplene som det ser ut idag och att han ser det som osannolikt att Ceplene någonsin kommer att nå USA marknaden. Dessutom har man anlitat företaget Suntrust för att försöka sälja hela bolaget. Epicepts övriga projekt som Crolibulin och Azisa tror inte Jack Talley att en eventuell köpare skulle tillmäta något värde alls. Aktien rasade i värde när intervjun kom. Frågan är om det nu över huvud taget blir kvar något aktieägarvärde kvar i Epicept. Högst troligt är det ridå ner för Epicept.


fredag 24 februari 2012

Börsens flopp-sektor fortsätter leverera besvikelser!

År 2011 var rena mardrömmen för biotech-bolagen på börsen. Men bedrövelserna har fortsatt även i år. Det största bakslaget står Karo Bio för. En tidig morgon den 14 februari levererade Karo Bio sjunkbomben. Eprotirome mot höga blodfetter avbröts i den pågående fas 3 programmet efter att studier på hund uppvisat broskskador. Aktiekursen rasade ner i avgrunden och tusentals småsparares besparingar förintades på en nanosekund. Utmärkande för Karo Bio var att det var en aktie som för många småsparare närmast blev en okritiserbar religion. På aktieforum som Börssnack och genom extatiska bloginlägg på Redeye predikade självutnämnda Karopräster närmast maniskt om Eprotiromes förträfflighet. Enligt dessa Karopräster var det enbart en ren tidsfråga innan mana skulle ramla rakt ner från himlen på Karos aktieägare. Förstod någon inte storheten i caset berodde det på att personen ifråga av okunnighet inte var värd att tjäna pengar. Ifrågasättande röster mot Eprotirome på diverse börsforum bemötte Karosekten ofta med uttryck som att en idiot och hans pengar går snart skilda vägar. Men den 14 februari nåde troligtvis Karo Bio sagan sitt slut och resulterade i att det låga förtroendet för hela den svenska biotech -sektorn ytterliggare eroderades.


  

tisdag 17 januari 2012

SCA! Koma- aktien blev börsraket.

SCA -aktien känd som en trygg lite tråkig aktie med god direktavkastning agerade idag plötsligt börsraket. Anledningen är SCA:s försäljning av förpackningsenheten till brittiska DS Smith för 1,7 miljarder euro. Den så kallade marknaden applåderade försäljningen. Orsaken är att man länge haft önskemålet att SCA ska fokusera och renodla sin verksamhet inom det relativt konjunkturokänsliga hygienverksamheten. Bland svenska Warren Buffett entusiaster ses för övrigt SCA som en svensk Warren Buffett aktie. Oavsett riktigheten i detta så äger Warren Buffett aktier i Procter & Gamble som är SCA:s största konkurrent inom hygienprodukter.  Så se upp Warren Buffett och Procter & Gamble!
Konkurrensen hårdnar.

måndag 16 januari 2012

Värderingsproblem inom biotech!

För en lekman kan det vara ytterst svårt eller näst intill omöjligt att värdera ett biotech-bolag rätta börsvärde. För det första är läkemedelsforskning en mycket kostsam och tidskrävande sysselsättning.Tiden för att utveckla ett läkemedel är 10 till 15 år men det kan även ta betydligt längre tid. 
Kostnaden för klinisk forskning har även ökat markant eftersom de regulatoriska myndigheterna kräver allt större och kostsammare studier för att minimera risken att godkänna läkemedel som visar sig ha biverkningar. Procentuellt brukar sannolikheten för ett läkemedel når marknaden anges till:
Efter all preklink cirka 20 procent.
Efter fas 1 cirka 30 procent.
Efter fas 11 cirka 65 procent.
Efter fas 111 cirka 90 procent.
Men att även läkemedel i fas 3 misslyckats har många aktieägare smärtsamt fått erfara förra året där Diamyds misslyckade diabetesprojekt utan konkurrens tar priset som det värsta exemplet.
Ett annat problem för en lekman är att ledningen för bioteknikbolag ständigt är överoptimistiska angående just sitt eller sina preparat. Anledningen är att man vill locka nya investerare och hålla kvar existerande aktieägare som förväntas ställa upp på återkommande nyemissioner vilka är den finansiella garanten för hela företagets existens. Men även om ett läkemedel godkänns finns inga garantier för att preparatet blir en kommersiell framgång. Exempelvis har Epicepts cancerpreparat Ceplene mot blodcancersjukdomen AML som godkändes av de Europeiska läkemedelsmyndigheten redan år 2008 idag knappt någon existerande försäljning. Ett annat problem för en lekman är att bedöma hur bra konkurrerande företags preparat i forskningsstadie är förhållande till det företag man själv investerat i. Men samtidigt är det en god sak att investera i biotech-bolag och speciellt i USA finns det exempel på aktier inom biotech som på bara några sekunder rockat rakt upp i börshimlen. 

torsdag 12 januari 2012

En aktie för masochister och självplågare!

För detta ändamål är biotech-bolaget Epicept en självklar aktie-kandidat. I ett sakta pys- tempo som tagit flera år har aktiekursen sjunkit till näst intill ingenting. Detta trots att Epicepts blodcancerpreparat Ceplene mot återfall i AML blev godkänt år 2008 i EU och försäljningsavtal ingicks med Meda år 2010. Problemet är att Meda helt enkelt inte fått upp någon försäljning av Ceplene. Detta kan tyckas märkligt. Ceplene är trots allt ett läkemedel utan konkurrenter och kan vara den avgörande skillnaden mellan liv och död. Men vad vet en lekman som jag? För att lösa kassabristen har Epicept år efter år löst problemet med ständigt återkommande riktade emissioner som spätt ur aktiestocken för övriga aktieägare. Under alla dessa år har dessutom inget som Epicepts VD Jack V. Talley förutspått inträffat. Med monotom röst har Jack V. Talley ständigt ritat upp stora rosa drömmar för aktieägare och investerare om vad som ska hända inom en snar framtid. Det stora problemet är emellertid att inget händer förutom riktade emissioner som betalar Jack V. Talleys oförskämt höga lön.
I skrivandestund berättar Jack V. Talley åter igen den underbara sagan om Epicepts smärtkräm AmiKet som är redo för fas 3 studier. Naturligtvis ska AmiKet bli en formidabel succe och ge aktieägarvärde långt ut över det vanliga. Ett lukrativt avtal med Big Pharma angående AmiKet kan ske när som helst enligt Jack V. Talley. Problemet är bara detta "när som helst" angående AmiKet har Jack V.Talley nu återupprepat likt en lobotomerad papegoja ända sedan år 2008. Sant är emellertid att snart finns det över huvud taget inget aktieägarvärde kvar i Epicept.
PS: Idag föll Epicepts aktiekurs som vanligt. Det är uppenbarligen inte lätt att rubba naturlagarna. 

tisdag 10 januari 2012

Biotech-året 2012

Det ska mycket till om år 2012 ska bli lika bedrövligt år för biotech-bolagen på börsen som förra året.
Kombinationen av finanskris och stora forskningsbakslag för företag som  till exempel Diamyd och Active Biotech gör att hela sektorn idag ses med misstroende av investerarna. Några få bolag som Biogaia och Aerocrine såg emellertid sina aktiekurser rusa förra året men för flertalet biotech-aktier på börsen var det ridå ner. Men går inte hela EU i konkurs borde det finnas möjligheter för ett bättre år för börsens biotech-aktier. Endast dessa få börsdagar har faktiskt flertalet biotech-aktier haft en mycket bra kursutveckling på börsen. Men en större framgång för något svenskt noterat biotech-bolag skulle definitivt höja riskaptiten för hela sektorn  börsen. Dessutom blir det i år rekord på patentutgångar globalt för Big-Pharma vilket ytterliggare borde öka intresset för att ingå avtal med intressanta biotech-bolag. Torkar inte riskkapitalet igen fullständigt finns trots allt förutsättningarna för ett bra svenskt biotech-år på börsen. Oavsett vad är det bra länge sedan medicinsk forskning värderades så lågt som idag.