tisdag 17 januari 2012

SCA! Koma- aktien blev börsraket.

SCA -aktien känd som en trygg lite tråkig aktie med god direktavkastning agerade idag plötsligt börsraket. Anledningen är SCA:s försäljning av förpackningsenheten till brittiska DS Smith för 1,7 miljarder euro. Den så kallade marknaden applåderade försäljningen. Orsaken är att man länge haft önskemålet att SCA ska fokusera och renodla sin verksamhet inom det relativt konjunkturokänsliga hygienverksamheten. Bland svenska Warren Buffett entusiaster ses för övrigt SCA som en svensk Warren Buffett aktie. Oavsett riktigheten i detta så äger Warren Buffett aktier i Procter & Gamble som är SCA:s största konkurrent inom hygienprodukter.  Så se upp Warren Buffett och Procter & Gamble!
Konkurrensen hårdnar.

måndag 16 januari 2012

Värderingsproblem inom biotech!

För en lekman kan det vara ytterst svårt eller näst intill omöjligt att värdera ett biotech-bolag rätta börsvärde. För det första är läkemedelsforskning en mycket kostsam och tidskrävande sysselsättning.Tiden för att utveckla ett läkemedel är 10 till 15 år men det kan även ta betydligt längre tid. 
Kostnaden för klinisk forskning har även ökat markant eftersom de regulatoriska myndigheterna kräver allt större och kostsammare studier för att minimera risken att godkänna läkemedel som visar sig ha biverkningar. Procentuellt brukar sannolikheten för ett läkemedel når marknaden anges till:
Efter all preklink cirka 20 procent.
Efter fas 1 cirka 30 procent.
Efter fas 11 cirka 65 procent.
Efter fas 111 cirka 90 procent.
Men att även läkemedel i fas 3 misslyckats har många aktieägare smärtsamt fått erfara förra året där Diamyds misslyckade diabetesprojekt utan konkurrens tar priset som det värsta exemplet.
Ett annat problem för en lekman är att ledningen för bioteknikbolag ständigt är överoptimistiska angående just sitt eller sina preparat. Anledningen är att man vill locka nya investerare och hålla kvar existerande aktieägare som förväntas ställa upp på återkommande nyemissioner vilka är den finansiella garanten för hela företagets existens. Men även om ett läkemedel godkänns finns inga garantier för att preparatet blir en kommersiell framgång. Exempelvis har Epicepts cancerpreparat Ceplene mot blodcancersjukdomen AML som godkändes av de Europeiska läkemedelsmyndigheten redan år 2008 idag knappt någon existerande försäljning. Ett annat problem för en lekman är att bedöma hur bra konkurrerande företags preparat i forskningsstadie är förhållande till det företag man själv investerat i. Men samtidigt är det en god sak att investera i biotech-bolag och speciellt i USA finns det exempel på aktier inom biotech som på bara några sekunder rockat rakt upp i börshimlen. 

torsdag 12 januari 2012

En aktie för masochister och självplågare!

För detta ändamål är biotech-bolaget Epicept en självklar aktie-kandidat. I ett sakta pys- tempo som tagit flera år har aktiekursen sjunkit till näst intill ingenting. Detta trots att Epicepts blodcancerpreparat Ceplene mot återfall i AML blev godkänt år 2008 i EU och försäljningsavtal ingicks med Meda år 2010. Problemet är att Meda helt enkelt inte fått upp någon försäljning av Ceplene. Detta kan tyckas märkligt. Ceplene är trots allt ett läkemedel utan konkurrenter och kan vara den avgörande skillnaden mellan liv och död. Men vad vet en lekman som jag? För att lösa kassabristen har Epicept år efter år löst problemet med ständigt återkommande riktade emissioner som spätt ur aktiestocken för övriga aktieägare. Under alla dessa år har dessutom inget som Epicepts VD Jack V. Talley förutspått inträffat. Med monotom röst har Jack V. Talley ständigt ritat upp stora rosa drömmar för aktieägare och investerare om vad som ska hända inom en snar framtid. Det stora problemet är emellertid att inget händer förutom riktade emissioner som betalar Jack V. Talleys oförskämt höga lön.
I skrivandestund berättar Jack V. Talley åter igen den underbara sagan om Epicepts smärtkräm AmiKet som är redo för fas 3 studier. Naturligtvis ska AmiKet bli en formidabel succe och ge aktieägarvärde långt ut över det vanliga. Ett lukrativt avtal med Big Pharma angående AmiKet kan ske när som helst enligt Jack V. Talley. Problemet är bara detta "när som helst" angående AmiKet har Jack V.Talley nu återupprepat likt en lobotomerad papegoja ända sedan år 2008. Sant är emellertid att snart finns det över huvud taget inget aktieägarvärde kvar i Epicept.
PS: Idag föll Epicepts aktiekurs som vanligt. Det är uppenbarligen inte lätt att rubba naturlagarna. 

tisdag 10 januari 2012

Biotech-året 2012

Det ska mycket till om år 2012 ska bli lika bedrövligt år för biotech-bolagen på börsen som förra året.
Kombinationen av finanskris och stora forskningsbakslag för företag som  till exempel Diamyd och Active Biotech gör att hela sektorn idag ses med misstroende av investerarna. Några få bolag som Biogaia och Aerocrine såg emellertid sina aktiekurser rusa förra året men för flertalet biotech-aktier på börsen var det ridå ner. Men går inte hela EU i konkurs borde det finnas möjligheter för ett bättre år för börsens biotech-aktier. Endast dessa få börsdagar har faktiskt flertalet biotech-aktier haft en mycket bra kursutveckling på börsen. Men en större framgång för något svenskt noterat biotech-bolag skulle definitivt höja riskaptiten för hela sektorn  börsen. Dessutom blir det i år rekord på patentutgångar globalt för Big-Pharma vilket ytterliggare borde öka intresset för att ingå avtal med intressanta biotech-bolag. Torkar inte riskkapitalet igen fullständigt finns trots allt förutsättningarna för ett bra svenskt biotech-år på börsen. Oavsett vad är det bra länge sedan medicinsk forskning värderades så lågt som idag.