onsdag 30 maj 2012

Sobi succe eller flopp?

Andra halvåret i år avslöjas om Sobis  nya preparat mot blödarsjuka i fas 3 blir blir en framgång eller ett misslyckande. Vid ett lyckat  resultat kommer aktiekursen att rusa likt en dopad tjur medan motsatsen naturligtvis sker om studien misslyckas. Men en lika grym kurs- slakt som skedde i biotech-bolagen Diamyd och Karo Bio lär knappast ske om studien fallerar. Anledningen är att Sobi har flera ben att stå på med både läkemedelstillverkning och försäljning av läkemedel för sällsynta sjukdomar. Dessutom har Sobi till skillnad från övriga biotech-bolag på Stockholmsbörsen ett positivt kassaflöde och stabila finanser. Oavsett vad andra halvåret 2012 kommer resultatet.