torsdag 3 april 2014

Är biotech partyt över på Börsen?


Troligtvis är den stora uppvärderingen över. Under mars månad fick bioteknikfonderna pyspunka. De småsparare som pumpade in pengar i bioteknikfonder hos Nordnet och Avanza i början av året.gjorde troligtvis inte det ultimata klippet.. Däremot stod bioteknikfonderna för en ständig kursfest under  år 2013. MSCI World/Biotechnologi index steg med över 60 procent.  Bioteknikfonderna består till cirka 90 procent av amerikanska bolag och det var också som brukligt i USA rusningen i biotech-sektorn startade i slutet av  år 2011. Uppvärderingen av biotech-branchen i Sverige kom först under förra året. leda av bolag som Sobi, Orexo och Oasmia. Antagligen försenades uppvärderingen i Sverige eftersom biotech-sektorn hade en peststämpel   sig efter otaliga medicinska misslyckanden. Det räcker med att bara nämna några skräckexempel som  Karo Bio, Epicept, Diamyd och Bioinvent. För de svenska biotech-bolagen har år 2014 hittills inte börjat speciellt bra. Active Biotech fick rött ljus  för sitt preparat Laquinimod mot MS  av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Sobis tillväxtpreparat för tidigt föda barm visade ingen effekt alls i  fas 3-studier. Men det är lite det som är tjusningen med aktier i biotech-bolag. Vid succé  rockar aktiekursen rakt upp i stratosfären. Vid ett misslyckande kan du i värsta fall förlora 90 procent av aktievärdet på en kvart.